3 Mayıs Türkçüler Günü

3 Mayıs Türkçüler Günü
03 Mayıs 2021 - 02:01

Bir suret belirdi Çanakkale’den, ruhunda ve dilinde her daim bir hatırlatma “Benim hayatta yegâne fahrim servetim Türklükten başka bir şey değildir.” Dünya olmuşken top yekûn hücumda bu hatırlatma ile nice milletlere ve daim ki Türk Milletine bir önder bir ATA olmuştur kendisi. Tarihin oluşmasından bu yana örneklerine rastlayacağımız gibi tek Türk kalsak bile devlet kurabileceğimizi dünyanın yüzüne bir tokat gibi indirmiş, Tarihte ikinci kez Türk adıyla bir devlet kurarak Türk Kanında ilelebet var olan bir şuuru yeniden diriltmiştir. Bu yeni devletin kuruluşu tabii ki “Türklük Şuuru” İle oluşmuş ve yegane temel olarak hatırlara kazınmıştır. Bu Cumhuriyetin kurulması ve verilen Millî Mücadele Başka milletlere örnek olmuş ve dahi olmaya devam etmektedir ki nice mazlum milletler örnek alarak istiklallerine kavuşmaktadırlar.

 Lakin Atatürk’ün ölümünden sonra sapmalar başlamış Milli Şef İnönü’nün döneminde Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş felsefesi olan Türkçülük, Türk Milliyetçiliği ve Atatürk'e karşı bir oyun başlamış, İnönü'nün Cumhurbaşkanı oluşuyla birlikte Atatürk'ün Portreleri ve Türklüğün yegâne sembolü olan “Bozkurt” simalarının Türk parasından ve devlet dairelerinden indirilip mahzenlere kaldırılması bu zihniyetin ilk belirtileri olmuştur. Bu tutumlar 1944'lerde devleti kuran temel fikre aykırılaşmış yani “TÜRKÇÜLÜĞE” karşı çıkarak kendisini iyice göstermeye başlamış ve doruk noktasına ulaşmıştır.

 Bir yandan savaş taraflarının diğer yandan Komünist Sovyetlerin türlü oyunları ve dayatması bir diğer yandan iç kesimlerinde olan karışıklık ve Rusya’ya şirin görünme amacı güdülerek oluşturulan devlet mekanizmalarındaki komünist bir yapı odağı ülkemizi farklı yönlere savurabilecek ve önü kesilmezse dönüşü olmayacak şeylere maruz bırakabilecekti.

 Böylesine meyus bir vakitte vakur duruşlu ve bir ilkeye “Türk” İlkesine bağlı bir grup Türk Milliyetçisi aydın, önlerinde duran koca dağ misali engellere rağmen oluşturulmak istenen bu tehlikeli gidişata bir dur demek için Türk Milletine ve Devlet yöneticilerine uyarılarda bulunmuştur. Büyük dava adamı Nihal Atsız’ın önderliğini göğüslemiş olduğu ve Alparslan Türkeş’in de aralarında bulunduğu bu aydın hareketine bittabi Türk Gençliği ve asil kanlarında “Türk” Esası Bulunan Milletimiz destek vermiş ve böylece o güne kadar sadece kültürel ve fikri bir boyutta varlığını gösteren “Türk Milliyetçiliği” varlığını hatırlatarak Fikri akımın yani sıra olması gerektiği gibi siyasi ve sosyal alanda da bir harekat özelliği kazanmıştır.

 Tük Milleti bu şuuru unutsa da veyahut Türk milletine unutturulmaya çalışılsa da Yüce Başbuğ Atatürk’ün de dediği gibi “muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur” Var oluşumuzdan bu yana içimizde taşımakta bulunduğumuz bu şuuru bizler “Milliyetçi Türk Gençliği” olarak daima hatırlayacak ve Nihal Atsız gibi dava adamlarımız olduğu sürece, Tarihimizden aldığımız güç ile bu şuuru ilelebet Türk Topraklarında Müdafa Kılmaktan Yılmayacağımızı hatırlatıyor, 3 Mayıs Türkçülük Gününü Bizlere kazandıran, engellere rağmen “Türklük” şuurunu bizlerde yeniden şahlandıran Büyük dava Adamı Nihal Atsızı şu dizeler ile anıyoruz;

Bir Dünya Düşün İçinde Bir Türk!
Yahut Mesken, Zalim Etkin Tür,
Gök Kurtlar Nizam-I Âlemde Meydan Hür!
Varsa Yüreğin Zalim, Türk Ya Hür Yahut Kül!

Bir Ses Vuku Bulur Kürşad Ata'ya Takayyüt,
Mizacı Sert, Maneviyatı Bürküt,
Fikri Hür İdi, Buldu Atasından Özüt,
VAKTİYLE BİR ATSIZ VARDI, TEK GAYESİ TÜRK!
 

YORUMLAR

  • 1 Yorum