Anayasa Mahkemesi'nin Kararları Bağlayıcı Mıdır?

Anayasa Mahkemesi'nin kararları bağlar mı? Anayasa Mahkemesinin kararları uygulanmak zorunda mı? Anayasa Mahkemesi'nin kararları uygulanmazsa ne olur?

Anayasa Mahkemesi'nin Kararları Bağlayıcı Mıdır?
Editör: Necati Meral
16 Mart 2021 - 21:43
Anayasa Mahkemesi'nin kararları bağlayıcı mıdır?

Son zamanlarda ülkemiz gündemini sık sık meşgul eden Anayasa Mahkemesi'nin kararları bağlayıcı mıdır? Evet bağlayıdır. Anayasanın 153. maddesinde bunu görürüz.
Anayasa madde 153:
''Anayasa Mahkemesinin kararları kesindir. İptal kararları gerekçesi yazılmadan açıklanamaz.

Anayasa Mahkemesi bir kanun veya kanun hükmünde kararnamenin tamamını veya bir hükmünü iptal ederken, kanun koyucu gibi hareketle, yeni bir uygulamaya yol açacak biçimde hüküm tesis edemez. Kanun, kanun hükmünde kararname veya Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü ya da bunların hükümleri, iptal kararlarının Resmi Gazetede yayımlandığı tarihte yürürlükten kalkar. Gereken hallerde Anayasa Mahkemesi iptal hükmünün yürürlüğe gireceği tarihi ayrıca kararlaştırabilir. Bu tarih, kararın Resmi Gazetede yayımlandığı günden başlayarak bir yılı geçemez.

İptal kararının yürürlüğe girişinin ertelendiği durumlarda, Türkiye Büyük Millet Meclisi, iptal kararının ortaya çıkardığı hukuki boşluğu dolduracak kanun tasarı veya teklifini öncelikle görüşüp karara bağlar.

İptal kararları geriye yürümez.

Anayasa Mahkemesi kararları Resmi Gazetede hemen yayımlanır ve yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağlar.''

Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararlar anayasada yazdığı gibi kesindir, nettir. Anayasa Mahkemesi'nin kararlarını iptal edebilecek veya tanımayacak hiçbir yargı merci bulunmamaktır. 


Anayasa Mahkemesi'nin kararları uygulanmazsa ne olur?

Anayasa Mahkemesi'nin kararlarının uygulanmaması büyük bir hukuki problem oluşturur. Anayasa Mahkemesi, Türkiye'nin en üst ve en büyük yetkilere sahip mahkemesidir. Mahkeme kararlarının uygulanmaması durumunda Anayasa Mahkemesi bu kararı uygulamayan yargı görevlileri hakkında ''anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs'' suçundan veya ''anayasayı ihlal'' suçundan dava açması kaçınılmaz olur. 

Yazan: Necati Meral


YORUMLAR

  • 0 Yorum