EVDEN ÇALIŞMADA MESAİ SAATİ YOK MU?

Avrupa Parlamentosu, Brüksel'de gerçekleştirdiği Genel Kurul oturumunda, çalışanlara iş saatleri dışında ulaşılamamasına yönelik "İRTİBATI KESME HAKKI" ile ilgili bir rapor hazırladı.

EVDEN ÇALIŞMADA MESAİ SAATİ YOK MU?
Editör: Elvan Ateş
04 Mart 2021 - 12:09
EVDEN ÇALIŞMADA MESAİ SAATİ YOK MU?

Tam da bu soru üzerine yoğunlaşan Avrupa Parlamentosu, Brüksel'de gerçekleştirdiği Genel Kurul oturumunda, çalışanlara iş saatleri dışında ulaşılamamasına yönelik "İRTİBATI KESME HAKKI" ile ilgili bir rapor hazırladı. Hazırlanan rapor 472 evet, 126 hayır ve 83 çekimser oyla kabul edildi.

Anılan raporda, çeşitli teknolojik cihazların, işçi ve işverenlere ekonomik ve sosyal faydalar sağladığı, çalışmada esnekliği arttırdığı, iş sürelerini kısalttığı bildirildi. Ancak bununla birlikte işin yoğunlaşması, çalışma saatlerinin uzaması, iş ve özel hayat arasındaki sınırların aşılması gibi dezavantajlara ve çeşitli yasal sorunlara neden olduğu belirtildi.
Raporda, son yıllarda teknolojik cihazların iş amaçlı kullanımının çok arttığı belirtilerek; bunun sürekli göreve hazır olma kültürü ile sonuçlandığı bildirildi.
Yine ilgili raporda, Kovid-19 salgını nedeniyle evden çalışmaların da önemli ölçüde arttığı hatırlatıldı ve virüsün yaşanılan sorunları artırdığı, hatta yeni problemler ortaya çıkardığı belirtildi. Bu durumun çalışanlar üzerinde baskı oluşturduğu ve bunun sonucunda evden çalışan işçilerin mesaileri bittiğinde de iletişim kanallarını kapatamadıkları ve belirsiz çalışma saatlerinin çalışan üzerinde depresyon, kaygı bozukluğu, tükenmişlik sendromu gibi sağlık sorunlarına yol açtığı bildirildi.

Ayrıca çalışanların hafta sonu, yıllık izin ve mesai saatleri sonrası işleriyle ilgili mail, ileti ve aramalara cevap vermeme hakları olduğu belirtilen raporda, bu konuda ivedilikle Avrupa Birliği bünyesinde bir mevzuat hazırlanması gerektiği vurgulandı. Avrupa Birliği Komisyonu'na, dijital araçlarla çalışanların iş saatleri dışında bağlantılarını kesebilmelerine ve evden çalışanlara yönelik iş şartlarına yönelik yasal düzenleme üzerinde çalışılması gerektiğine dair çağrı yapıldı.

Görüldüğü üzere, artık tüm dünyayı etkisi altına teknolojik gelişmeler ışığında evden çalışma ve dijital yaşam virüsle birlikte hayatımızda daha fazla yer kaplamaya başlamış ve artık bu konu üzerinde bir hukuki düzenleme kaçınılmaz olmuştur.
Bu hususta Avrupa Parlamentosu’nun raporu öncü olacak olsa da her ülkenin bu rapor ışığında evden çalışan işçilerine yönelik bir hukuki düzenleme yapması gerekmektedir. Bu gereklilik, her geçen gün gelişen ve yenilenen teknoloji ile kaçınılmaz bir hal almıştır.
Özellikle Türkiye adına fikir beyan edecek olursak, rahatlıkla diyebiliriz ki 4857 sayılı İş Kanunumuz kısa sürede ‘irtibatı kesme hakkı’ ve ‘evden çalışma şartları’ gibi sorunlara cevap verebilecek hale getirilmeli ve gerekli yasal düzenleme çalışmaları ivedilikle başlatılmalıdır.
Ülke kalkınmasının en önemli unsuru olan işçilerin hakları koruma altına alınmadığı sürece, işçilere köle gözüyle bakıldığı müddetçe gerileme, yozlaşma ve adaletsizlik had safhaya ulaşacaktır. Dolayısıyla bir an önce işçi hakları üzerine bir çalışma yapılması bir tercih meselesinden ziyade zorunluluk haline gelmiştir.

YORUMLAR

  • 0 Yorum