Milli Mücadele'nin Mihenk Taşı, Erzurum Kongresi

İtilaf Devletleri'nin Mondros Ateşkes Antlaşması'nda, Doğu Anadolu illeri için "Ermenistan Vilayetleri" ifadesini kullanması ve sonrasında Ermenilerin Türk köylerine saldırılara başlaması ile Ermeni saldırılarını engellemek, Doğu Anadolu'nun Türk yurdu olarak kalmasını sağlayacak kararlar almak için Erzurum Kongresi toplandı.


Erzurum Kongresi, Milli Mücadele'de önemli bir yere sahiptir. Amasya Genelgesi'nde yer aldığı gibi, Mustafa Kemal bu dönemde milli bir kongre toplayarak, milli mücadele ile ilgili tüm faaliyetleri birleştirmeyi planlıyordu. Kazım Karabekir, milli bir kongreden önce doğu illeri için bölgesel bir kongre toplanması kanaatindeydi.