Ulu Önder Atatürk'ün Vefatı

Türküm, doğruyum, çalışkanım,