Hukukun Üstünlüğü

Hukukun Üstünlüğü
Editör: TTA Haber
12 Haziran 2020 - 13:57
Hukukun üstünlüğü kavramına tarihsel olarak bakarsak Antik Yunana kadar dayandırabiliriz. Aristo'nun 'Politika' isimli eserinde 'hukuk yönetmelidir' ifadesi geçmektedir.

Hukukun üstünlüğü ilk olarak ulusal düzeyde uygulanmaya başlayan bir ilkedir. Ulusal düzeyde öncelikli olarak, devlet ile vatandaşları arasındaki hiyerarşik ilişkilere uygulanmakta olan ve büyük ölçüde, tüm yetkilere sahip devletin nasıl organize edilip nasıl hareket etmesi gerektiği ile ilgili bir anlayıştır. Geçmiş dönemlerde uluslararası hukukta yaygın olarak kullanılan bir kavram değilken son yıllarda uluslararası hukukla birlikte yaygınlaşmaya başlamış bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Hukukun üstünlüğünün ulusal ve uluslararası düzeylerdeki temel anlamı konusunda bir fark yoktur. Hukukun üstünlüğü her iki durumda da, kanunlara uyma zorunluluğunu ifade eder.
Hukukun üstünlüğü hem yönetilenler ile yönetenler arasındaki ilişkiler için geçerlidir. Daha basit ifade edecek olursak özünde vatandaşların ve onları yönetenlerin hukuk kurallarına bütünüyle uyması gerektiği anlamına gelir.
 
World Justice Project  her yıl hukukun üstünlüğü endeksini yayınlıyor.
Nedir bu  World Justice Project?
 

 
 World Justice Project yani Dünya Adalet Projesi, 2006 yılında kurulmuş olan "hukukun üstünlüğünü dünya çapında ilerletmek için çalışmak" misyonunu taşıyan uluslararası bir sivil toplum kuruluşudur. 2020 yılının raporu mart ayında yayınlandı. Rapor  toplamda 128 ülkeyi sekiz  ana başlık altında değerlendiriyor.
 
Gelin birlikte göz atalım.
 
 
 
Hukukun üstünlüğü endeksi TÜRKİYE başlığının detaylı tablosu2020 yılı raporunda yer alan veriler bu şekilde. 2019 yılındaki verilerle karşılaştırdığımız zaman Türkiye 3 puan yükselerek 107. Sırada yer aldı. En kötü puanı hükümet yetkilerinin kısıtlanması başlığında alırken en yüksek puanı yolsuzlukların önlenmesi başlığında aldı.
Son olarak Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi  “Adalet gücü bağımsız olmayan bir milletin devlet halinde varlığı kabul olunmaz”
Esen kalın.
  • Hazırlayan: Büşra Gökçen
 
 
 

YORUMLAR

  • 1 Yorum