Kişisel Verileri Koruma Kurumu Ve Kanunu Nedir?

Amazon, Türkiye’deki kullanıcılarının verilerini yurtdışına aktarabilecek haklara sahip oldu.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu Ve Kanunu Nedir?
Editör: Baki Karçar
05 Mart 2021 - 19:23
Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), Türkiye’de kişisel verilerin korunmasını sağlamak ve gözetmek adına kurulan düzenleyici ve denetleyici bir kurumdur.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu, 6698 sayılı Kanunun 19. maddesine göre, kamu tüzel kişiliğini haiz ve idari özerkliğe sahip ve TC Adalet Bakanlığı ile ilişkili olan bir kurumdur. 9 kurul üyesi bulunmaktadır. Bu üyelerin 5’ini TBMM diğer 4’ünü Cumhurbaşkanı atamaktadır.


 

Kurumun Görev Ve Yetkileri Nelerdir?

Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun görev ve yetkileri şu şekildedir;
  • Kişisel verilerin, temel hak ve özgürlüklere uygun şekilde işlenmesini sağlamak.
  • Kurulun görev alanı ile Kurumun işleyişine ilişkin konularda gerekli düzenleyici işlemleri yapmak.
  • Kişisel verilerle ilgili uluslararası gelişmeleri izlemek ve değerlendirmek, görev alanına giren konularda uluslararası kuruluşlarla iş birliği yapmak, toplantılara katılmak.
  • Yurt dışına veri aktarılabilmesi için yeterli korumaya sahip olan ve olmayan ülkeleri belirleyip ilan etmek.
  • Veri sorumlusunun ve temsilcisinin görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin düzenleyici işlem yapmak.
  • Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi için alınması gereken yeterli önlemleri belirlemek.
 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Nedir?

7 Nisan 2016 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren ‘6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları kuralları düzenlemek adına çıkarılmıştır.

Kanun’da belirtilen istisnalar haricinde, kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmadan işlenemeyecek; üçüncü kişilere ve yurtdışına aktarılamayacaktır. Kanun’da ayrı ayrı maddelerde de belirtilmiş olan bu maddelere uyulmadığı durumlarda, kurumlar idari para cezasına çarptırılabilirler.


 

Amazon Verileri Dışarı Aktarabilecek

Kişisel Verileri Koruma Kurumu, ABD merkezli e-ticaret ve teknoloji şirketi olan Amazon’un Türkiye’deki kullanıcılarının verilerini yurt dışına aktarılabilmesine izin verdi. Bu yetki sonrasında Amazon, Türkiye’deki kullanıcılarının verilerini yurtdışına aktarabilecek haklara sahip oldu.

Kişisel verilerin aktarılmasının da bir veri işleme faaliyeti olduğunu vurgulayan Kişisel Verileri Koruma Kurulu, kişisel verilerin hukuka uygun şekilde yurt dışına aktarılabilmesi için 6698 sayılı Kanunun esas alındığını hatırlattı. Bu kapsamda Amazon Türkiye’nin ilgili kanundan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirdiğini belirten bir açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu yasaklayıcı değil, düzenleyicidir. Veri güvenliğinin ve veri mahremiyetinin tesis edilmesi, kişisel verilerin güvencesidir. Kanun ve mevzuatta yer alan düzenlemelere uygunluk sağlandığı takdirde, yurt dışına kişisel veri aktarımı mümkündür” ifadelerine yer verildi.
 

YORUMLAR

  • 0 Yorum