Mısır'da Firavunlar'dan Öncesine Tarihlenen 5000 Yıllık Mezarlar Bulundu

Mısırlı Arkeologlar, yaptıkları kazı çalışmaları sonrasında ilk Firavunlar’dan da daha eskiye tarihlendiklerini düşündükleri yeni mezar keşifleri yaptılar.

Mısır'da Firavunlar'dan Öncesine Tarihlenen 5000 Yıllık Mezarlar Bulundu
01 Mayıs 2021 - 15:23
Arkeologlar, buldukları diğer bazı mezarların da Mısır Orta Krallık Dönemi’ni sonlandıran Hiksos Dönemi’nden MÖ 1650 - 1500) kaldığını düşünüyor. Mısırbilimciler, Kahire’nin kuzeyindeki Dakahlia eyaletindeki bulguların eski Mısır’daki iki önemli geçiş dönemine ışık tutabileceğini ifade ediyor. Mısır Turizm ve Antik Eserler Bakanlığı’na göre; bulunan 68 adet mezar, MÖ 3300 civarında başlayan Buto dönemine tarihlenirken, diğer 5 tanesi Mısır’ın ilk hanedanının ortaya çıkmasından hemen önce olan Naqada III dönemine kadar uzanıyor.Buluntuların arasında MÖ 1800 civarlarında Sina’dan Mısır’a göç etmeye başlayan Hiksoslar’a ait 37 adet mezar da bulunuyor.Kahire’deki Amerikan Üniversitesi’nde Mısırbilimci olan Salima Ikram bulunan mezarlar için “Bu son derece enteresan bir mezarlık çünkü Mısır tarihinin en eski dönemlerinden bazılarını başka bir önemli dönemle, Hiksoslar’ın dönemiyle birleştiriyor” ifadelerini kullandı ve “Mısırbilimciler, Mısırlılar ve Hiksoslar’ın nasıl birlikte yaşadıklarını ve eski Mısır geleneklerine ne ölçüde benimsediklerini anlamak için çalışıyorlar.” sözlerini kullanarak dönemlerin aydınlatılması için verilen çabayı dile getirdi.Buto mezarları çoğunlukla oval biçimli çukurlardan oluşuyor, cesetler çömelme pozisyonunda, çoğunlukla sol tarafına bakacak şekilde yerleştirilmiş. Naqada III döneminin mezarları ise silindirik ve armut biçimli kaplar içeriyor. Hiksos mezarları genel olarak yarı dikdörtgen biçiminde yapılmış olup cesetler uzun bir şekilde yatırılmış, başları ise batıya bakar vaziyette.
 

YORUMLAR

  • 0 Yorum