Reddi Miras (Mirasın Reddi) Nedir?

Türk Medeni Kanunu’nun 599. Maddesine göre “Mirasçılar, miras bırakanın ölümü ile mirası bir bütün olarak, kanun gereğince kazanırlar.“ 

Reddi Miras (Mirasın Reddi) Nedir?
Editör: TTA Haber
18 Haziran 2020 - 16:57
Türk Medeni Kanunu’nun 599. Maddesine göre “Mirasçılar, miras bırakanın ölümü ile mirası bir bütün olarak, kanun gereğince kazanırlar.“ 
Kanun kimlerin mirasçı olacağını belirlemiştir. Miras herhangi bir irade açıklamasına gerek olmaksızın kanun gereği yasal mirasçılara miras bırakanın ölümü ile derhal geçer. Miras bırakanın ölümüyle birlikte mirasçılık sıfatı kendiliğinden kazanılmış olur. Mirasçılık sıfatının kazanılması ile mirasçılar terekedeki alacak ve borçlardan sadece tereke ile değil kendi kişisel mal varlıkları ile de sorumlu olurlar. 
Bir yakınınız öldü ve kanunen mirasçı olduğunuz için mal varlığından ve borçlarından kişisel mallarınız ile sorumlu hale geldiniz ve borçları ödemek zorundasınız. Kanun bunu önlemek için size reddi miras hakkını tanımıştır. 
Reddi miras, mirasbırakanın borca batık olduğu durumlarda mirasçıların başvurabileceği önemli bir yoldur.  

Reddi miras nasıl yapılır?
Mirasın reddi, mirasçılar tarafından sulh hukuk mahkemesine sözlü veya yazılı beyanla yapılır. Reddin kayıtsız ve şartsız olması gerekir. Sulh hâkimi, sözlü veya yazılı ret beyanını bir tutanakla tespit eder.Süresi içinde yapılmış olan ret beyanı, mirasın açıldığı yerin sulh mahkemesince özel kütüğüne yazılır ve reddeden mirasçı isterse kendisine reddi gösteren bir belge verilir.

Reddi miras yapabilmek için süre var mıdır? 
Reddi miras yapabilmenin en önemli koşulu 3 aylık hak düşürücü sürenin geçmemiş olmasıdır. Mirasbırakanın ölümünden veya mirasçının mirasçı olduğunu öğrenmesinden itibaren 3 aylık süre içinde mirasın reddi talebinde bulunması gerekir. Söz konusu 3 aylık süre, yasal mirasçılar için miras bırakanın ölümünü öğrendiği tarihten itibaren başlar. Ancak ölümden haberdar olmakla birlikte, ölüm anında mirasçı olduğunu bilmeyen yasal mirasçı için 3 aylık süre, ispat edilmesi şartıyla, mirasçı olduğunu öğrendiği andan itibaren başlar.  
3 aylık yasal süre içinde mirası reddetmeyen mirasçı, mirası kayıtsız şartsız kazanır ve borçlardan sorumlu olur. 

Reddi mirasın sonuçları nelerdir?
Mirasın reddi ile mirasçılık sıfatı geçmişe etkili olarak, yani mirasbırakanın ölümü anından itibaren sona erer.
Unutulmamalıdır ki reddi miras yaptığınız zaman borç sorumluluğundan kurtulmakla birlikte, size kalan mal varlığından vazgeçmiş sayılırsınız.
  • Hazırlayan: Büşra Gökçen

YORUMLAR

  • 2 Yorum