Türk Kültüründe Hayvanların Önemi

Geçmişten günümüze Türk tarihinde sadece at değil bir çok hayvanın önemli olduğunu bilinmektedir.

Türk Kültüründe Hayvanların Önemi
Editör: Zeynep Özdem
04 Mart 2021 - 00:13
Türkler İslamiyet’in öncesinde atlara müteşekkir duyarlardı. Ölümden sonra da yaşamın devam ettiğine inanan Türkler, atlarıyla beraber gökyüzünde koşacaklarına inanırlardı.
Şayet bu değere örnek olarak Köroğlu Kıratı’nı dizelere dökmüştür;
‘’Seksen bin yiğide seksen bin ata
Seksen bin ülkeden gelen berata
Seksen bin sabana seksen bin çifte
Seksen bin boyunluk mala da vermem.’’
Bu durum, Türk boylarının hayvan simgelerine kadar yansımıştır. Göktürk ve Selçuklu sancaklarında bu değeri görmek mümkündür. 

      

Orta Asya’da ki Türk Kabilesi Kao-çılar M.S 400 yıllarında rivayete göre Hükümdar kızının kurttan türediğine inanmışlardır. Türeyiş Destanı’nda da kurttan geldiklerine dair inanışlar mevcuttur. Hayvanlara yönelik önem zamanla dini ölçüde de farkındalık yaratıp değer kazanmıştır. Türk tarihinde önemi olan bir diğer hayvan ise geyiktir. Geyiği de tıpkı at gibi kutsal bilmişlerdir. Örnek olarak bir çok motifte geyik resmini görebiliriz. Buradan da anlıyoruz ki Türkler, kadın ve silahı nasıl kutsal sayıyorlar ise hayvanları da bu köşeye yerleştirmekten onur duymuşlardır.

      

Osmanlı’da da kuşlar için barınma alanları yapıldığını görmekteyiz. Hayvanlar için vakıflar kurulmuştur. Kediler için hastane, leylekler için bakımevleri kurulmuştur.Zira Türk boylarında da hayvanlardan türediklerine dair bir inanış söz konusu olmaktaydı. Zaman içerisinde hayvanlarla iç içe yaşamayı hayat felsefesi bilmiş ve tarih boyunca bu değer tekerrür etmiştir. Hayvanlar hakkında ki ilk çalışma ise Cumhuriyet döneminde Prof. Dr. İsmet Sungurbey tarafından başlatılmıştır. 1912 yılında ise ‘’Himaye-i Hayvanat Cemiyeti’’ kurularak Türk’lerin hayvanlara verdiği değer resmileşerek derneğe dönüştürülmüştür. 2004 yılında da 5199 Hayvanları Koruma Kanunu çıkartılmıştır. Bu kanunun amacı; hayvanların gerek temel yaşamı gerekse psikolojik yaşamı açısından en iyi imkanı sunmak; şiddet ve darp edilmesini engelleyip onlara yaşanabilir bir hayat kılmaktır.
 

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Günün Başlıkları