Hasan Arkın

Hasan Arkın

Hasan Arkın

İster İnan, İster İnanma!

09 Haziran 2020 - 12:47


İster İslamiyet, Hristiyanlık, Musevilik gibi Tanrısal inançlara inanın; ister Budizm,
Hinduizm, Konfüçyüsçülük gibi insansal inançlara... Paganizm ile doğaya, Şamanizm’in
gizemselliğine (mistisizm) de inanabilirsiniz. Hatta Deist olup bir Yaratan varlığına inanıp
diğer inanç oluşumlarını geri çevirebilir; Ateist olup Yaratan’ı da kabul etmeyebilirsiniz.
İsterseniz bilime bile tapabilirsiniz. (Satanizm, Realizm, Scientoloji gibi sapkınlık ve aykırılığın ötesindeki sözde inançlar örnek dışıdır.)

İnançlı veya inançsız olmanız yalnızca sizi bağlar. Ve buna karışmak kimsenin haddi değildir. Ancak, eğer bir Tanrısal inanç öbeği içindeyseniz Yaratan’ın buyruklarına uymak yükümlülüğündesiniz. Ya da insansal bir inanç öbeğindeyseniz veya gizemselliğe, doğaya, bilime tapıyorsanız yazılı veya yazılı olmayan genel töre(ahlak) kurallarına uymak zorundasınız.

Peki, ne diyor tüm inançların buyrukları veya töre kuralları:

• Okuyacaksın
• Hak yemeyeceksin
• Öldürmeyeceksin
• Çalmayacaksın
• Paylaşacaksın
• Sevecek ve saygı duyacaksın
• Küfürden ve dedikodudan uzak duracaksın
• Kötücül düşünmeyeceksin
• Zulüm etmeyecek, kimseyi ezmeyeceksin
• Düşküne, yoksula, öksüze kol kanat gereceksin
• Yetim hakkına girmeyeceksin
• Çalışkan olacaksın
• Savurgan da tutucu da olmayacaksın

• İyiliğin ve güzelliğin peşinde olacak, iyi ve güzeli koruyacaksın
Sıralamayı uzatmak gereksiz. Konunun anlaşıldığını düşünüyorum.
Uzun sözün kısası neye inandığınız kimseyi ilgilendirmez! Ama hepimiz, temelinde ÖNCE İNSAN, SONRA İYİ OLMAK ZORUNDAYIZ!
Peki, biz ne kadar iyi bir insan olabiliyoruz..!?

Sağlıkla Kalın…

YORUMLAR

  • 3 Yorum