Vedat Çınaroğlu

Vedat Çınaroğlu

Vedat Çınaroğlu

TÜRK'ÜN TÖRESİ

21 Kasım 2020 - 16:58                   Atayurt Yayınevi iki yeni kitap yayınladı. Kültür ve Devlet Bakanı(E) ve ATA Derneği Genel Başkanı Namık Kemal Zeybek’in yazdığı Türk’ün Töresi ile ATA Derneği Genel Başkan Vekili Feyzullah Budak’ın yazdığı Mağcan/ Ölümü Öldüren Ozan. Sürekli araştıran, inceleyen ve üreten iki değerli insana yetişebilmek zor. İkisinden de çok önemli bilgiler öğreniyorum ve ikisini de saygı ile alkışlıyorum. Değeri geçen yıllarda çokça büyüyen, Türklük bilincine katkısı katlanarak artan şair Mağcan Cumabay yalnızca Kazak Türklerinin değil tüm Türklerin kıvancı oldu. Atatürk’ün kurtuluş savaşımına çok önemli tinsel katkısı olan “Uzakta ağır azap çeken kardeşim” şiiri, Türlük bilinci olanları, gelecekte de duygusallaştırırken kıvançlandırmayı sürdürecektir. Feyzullah Budak’ın Mağcan Cumabay’la ilgili söyleşileri bilgi iletişim ağlarında izlenebilir. O’nun anlatımıyla izlemek ayrımlı bir iç rahatlığı veriyor.
                   Namık Kemal Zeybek, yakın geçmişte “Türk’ün İnancı”nı yazdı ve çok ilgi gördü. Kimi Türk Cumhuriyetlerinde ödüllendirildi. Daha çok ve sık okunmalı, başucunda tutulmalı. Akıl ve bilim dışı inanç kalıplarının toplumların her alandaki gelişmelerini nasıl engellediğini, kişileri ve toplumları nasıl karanlığa sürüklediğini tarihi gerçeklerden biliyoruz ve geçen yıllarda da tanık olduk. Üzülerek tanık olmayı da sürdürüyoruz. Atalarımızın şanlı yıllarındaki inanç dizgeleri ne idi ve bu dizgelerin gelişmedeki sonuçları nelerdi? “ Türk’ün İnancı “nı her Türk okumalı ve içselleştirmelidir. Namık Kemal Zeybek’in bu konudaki anlatımları da bilgi iletişim ağlarında dikkatle izlenmelidir.
                  “Türk’ün İnancı”ndan sonra “Türk’ün Töresi” anlamlı ve tamamlayıcı oldu. Sayın Zeybek, Bilge Kağan’ın “Türk Töreyle Dirilir” sözünü de çatı kavram olarak belirlemiş. Atatürk’ün “Cumhuriyet’in temeli Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürüdür.” Sözünün de eş anlamlı olduğu açık olarak anlaşılıyor. Bilge Kağan’daki “Türk Töresi” Atatürk’te “Yüksek Türk Kültürüdür”. Türk, ikisinde de devletin adı olmuştur. Atatürk’ün, fikirlerimin babası dediği Ziya Gökalp; Türk Töresi’ni “eski Türklere atalarından kalan kuralların bütünü” olarak tanımlamaktadır.(1) “Yüksek Türk Kültürü” de, Türklerin tarih yürüyüşlerinde yüzyıllardır süzülerek günümüze kadar gelmiş değerlerdir. Bu değerler temel olmak üzere devlet ve ulus yaşamı çağın gereklerine uyumlu olarak uygulandığında devletin güçlü, ulusun gönençli olduğu görülmüştür.
                   Namık Kemal Zeybek, Türk Töresi’nin çağdaş kurallarını on başlıkta belirlemiş:

 1. Türk’ün Tanrı İnancı
 2. Türklük Bilinci
 3. Bilim Bilinci
 4. Türk Töresinde Türk El(Devlet) Yapısı, El Töresi
 5. Türk Töresinde Doğruluk-Düzgünlük
 6. Türk Töresinde Yurttaşların El(Devlet) ile Yurda Karşı Görevleri
 7. Türk Töresinde Ocakbaşı(Odbaşı-Aile)
 8. Türk Töresinde Kadına Saygı
 9. Türk Töresinde Doğaya Sevgi Saygı
10.Türk Töresinde Tüm Kişioğullarına Sevgi Saygı
      Bugün ve gelecekte, Türkiye’de ve Türk Dünyasında yaşanan sorunların an alt düzeylere inmesi için yapılması gereken yüzyılların değerler dizgesini akıl ve bilim ışığında çağa uyarlamaktır. Kalkınmanın, gelişmenin ve mutlu toplum olmanın en temel yöntemi budur. Bu yöntemin kökü Türk Töresinin korunduğu ölçüde güçlenir.
Mehmet Emin Yurdakul’un yazdığı gibi;
En güzel yüz bize çirkin, biz severiz: Türk yüzü.
En iyi öz bize fena, biz isteriz: Türk özü.
Milletimiz alkışlarız, anıldıkça “Türk” sözü.
Biz Türkleriz, biz bu kanla, biz bu adla yaşarız!
 1. Türk Töresi, Ziya Gökalp, Toker Yay.,İst, Sf.11 
 

YORUMLAR

 • 0 Yorum