Yeni Anayasa Tasarısı Nedir? Doğurabileceği Sonuçlar Nelerdir?

Yeni Anayasa kavramı ile iktidar partisinin Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’den "Cumhuriyeti, 1921 Anayasası ruhuyla taçlandıracağız" açıklamaları gelmişti.

Yeni Anayasa Tasarısı Nedir? Doğurabileceği Sonuçlar Nelerdir?
Editör: Baki Karçar
04 Mart 2021 - 00:01
Yeni Anayasa kavramı ile iktidar partisinin Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’den  "Cumhuriyeti, 1921 Anayasası ruhuyla taçlandıracağız" açıklamaları gelmişti. Öncelikle şu bilinmelidir ki 1921 Anayasası olarak bilinen metin bir Anayasa değil savaş metnidir. Çünkü o dönemde Ankara’da meclisli bir hükümet ve İstanbul’da artık işlevini kaybetmiş bir hükümet vardır. 1921 yılında hazırlanan savaş metni, 1. Dünya Savaşı’ndan çıkmış bir ülkenin anlaşmalarını yapmasını kolaylaştırmak adına çıkarılmış geçici bir metindir. Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Anayasası 1924 Anayasası’dır.Cumhur İttifakı ortaklarından gelen bu teklif sonrası, önceden Ak Parti kabinesinde bulunan daha sonra ayrılarak kendi partisini kuran Ali Babacan’dan da Yeni Anayasa konusunda yeşil ışık gelmişti. Hatta Anayasa’nın ilk dört maddesinin de uygun bir zemin hazırlanırsa konuşulabileceğini söylemişti. Daha sonra gelen tepkiler üzerine Ali Babacan yeni bir açıklama yaparak “partimizin tutumu açıktır. Gündemimizde yeni bir Anayasa yoktur” ifadelerini kullandı.

Bilindiği üzere Anayasa’nın  ilk dört maddesi şu şekildedir:

MADDE 1.
Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir.

MADDE 2.
Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devletidir.

MADDE 3.
Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir.
Bayrağı, şekli kanununda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır.
Millî marşı “İstiklal Marşı”dır.
Başkenti Ankara’dır.

MADDE 4.
Anayasanın 1 inci maddesindeki Devletin şeklinin Cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile, 2’nci  maddesindeki Cumhuriyetin nitelikleri ve 3 üncü maddesi hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez.Anayasanın İlk Dört Maddesinin Değişmesi Nelere Sebep Olabilir?


MADDE 1: İlk maddenin değiştirilebilme yetkisinin verilmesi sonucunda ülkenin yönetim şekli değiştirilebilir hale gelmektedir. Yani Cumhuriyet rejimi yerine yeni bir rejim getirilme fikri gündeme gelebilir.

MADDE 2: İkinci madde de yapılabilecek değişiklikler ile “Atatürk milliyetçiliğine bağlı” kavramı değiştirilebilir. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu liderinin fikirlerinin Anayasa’dan kaldırılması gündeme gelebilir. Bir diğer değişiklik ise “Laiklik ve Hukuk Devleti” kavramları üzerinde yapılabilir hale gelebilir. Eğer ikinci maddede düzenleme yapılırsa ülke Laik ve Hukuk Devleti konumunda çıkarılıp hilafet veya şeriat gibi bir anlayışa büründürülebilir. Bu da tarikatların ve sahte şeyhlerin ülkede söz sahibi olmalarını daha kolay bir hale getirebilir.

MADDE 3: Üçüncü madde üzerinde yapılabilecek değişikliklerin başında “Devletin Dili Türkçedir” kavramı yer alıyor. Ara sıra gündeme gelse de gelen tepkiler üzerine bir adım atılmayan ana dilde eğitim ve anadilde özgür konuşma gibi kavramlar tekrardan ve kalıcı bir şekilde gündeme gelebilir. Bir diğer değişiklik ise “Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür” maddesinin değişmesi olabilir. Bu maddenin değişmesi sonucu Mısak-ı Milli sınırları dışına çıkılıp ülkeden toprak parçası verilebilir. Bunların yanında ülkenin Bayrağı, İstiklal Marşı ve Başkenti de değiştirilebilir.

MADDE 4: En önemli madde olan dördüncü madde ilk 3 maddenin değiştirilmesinin teklif dahi edilemeyeceğini açık bir şekilde belirtmektedir. Dördüncü madde değiştiği takdirde Anayasa’da bulunan ilk 3 maddenin de değiştirilmesi oylamaya ve tartışmaya açılabilir.

İşte bu durum, ülkenin geleceğini belirleyecek en büyük tartışma konusu olarak gündemde bulunmaktadır. Eğer Anayasa’nın ilk dört maddesinin değiştirilmesi mümkün hale gelirse, ilerideki dönemlerde bizlerin neler ile karşı karşıya kalabileceğini yukarıdaki yazıda anlatmaya çalıştım. İnanıyorum ki bu millet Anayasa’nın değiştirilmesine izin vermeyecektir.

 

YORUMLAR

  • 0 Yorum